2342
ਸਾਡੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ

ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ, ਸਮੂਹਪੀਵ ਉੱਤਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ.

ਗਾਹਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ

ਸਮੂਹਪਾਈਵ ਹਰ ਚੀਜ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮਤਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ. ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ inੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿਚ ਇਕੁਇਟੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ. ਗ੍ਰਾਹਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਹਾਰ ਲਈ ਵੱਕਾਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ.

ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਕੋਡ

ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸਮੂਹ ਸਮੂਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਉਹ ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ businessੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ.

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ

ਸਮੂਹਪੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਠੋਸ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ.